کلینیک گیاه پزشکی مهندس سلطانی

"داشتن ابتکار و درک هر مطلبي ، مهم تر از انبار کردن علوم است." انيشتين

پوسیدگی خاکستری پیاز Onion Gray blight

پوسیدگی خاکستری پیاز Onion Gray blight

عامل این بیماری سه گونه قارچ می‌باشد که تولید Blight می‌کند :

Botrytis squamosa

B. cinerae

B.allii
پوسیدگی عمیق قهوه‌ای با کپک خاکستری روی آن و اسکلرتهای سیاه از علائم پوسیدگی گردن پیاز است .

در ایران مهمترین عامل پوسیدگی پیاز B.allii می‌باشد .

گونه B.squamosa تولید سوختگی بسیار شدید در برگ می‌کند و گیاه را از بین می‌برد. اما در گونه B.cinerae تنها نقاط زیر قهوه‌ای روی برگ ایجاد می‌شود B.allii عمدتاً به غده حمله می‌کند و به عنوان پاتوژن برگی زیاد مطرح نیست ، اما گاهی به برگهای زخمی حمله کرده و موجب تولید لکه های ریز می شود که بسیار کم این وضع اتفاق می‌افتد. در اغلب موارد اسپور این قارچ اگر روی برگ سالم قرار گیرد جوانه زده و موجب زردی خفیفی در برگ می‌کند. قارچ بوتریتیس در مناطق خنک و مرطوب مسئله ساز است . کنیدیوفر آن درختچه‌ای است که در انتهای کنیدیوم و استریگما قرار دارد . این قارچ اسکلرت هم تولید می‌کند . علاوه بر این در پیاز بذرزاد هم می‌شود . اسکلرت در بقایای گیاهی به مدت زیادی باقی مانده و موجبات پایداری قارچ را فراهم می‌کند .

اسکلرت می‌تواند جوانه زده و تولید کنیدیوم و کنیدیوفر کند و بدینوسیله قارچ پراکنده شود اما در مواردی که شرایط مناسب است اسکلرت تولید آپوتسیوم می‌کند و آسکوسپورنیز وسیله پراکنش قارچ می‌شود . بقایای گیاهی منبع خوبی برای پایداری قارچ می‌باشد و پراکندگی معمولاً با کنیدیوم است .

کنترل :

1- بهداشت زراعی و حذف منابع آلودگی مانند پیازهای قدیمی و بیمار

2- بذر سالم و جدا کاشتن پیازهای بذری و مزرعه پیاز

3- تناوب با صیفی جات ، کاهو ، کرفس ، غلات

4- سمپاشی با دی تیوکارباماتها

5- خشک کردن پیاز قبل از انبار (2 روز در دمای 35-30درجه سانتی گراد)
+ نوشته شده در  3 May 2009ساعت 4:49 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری پوسیدگی نرم سبزیجات و گیاهان زینتی

بیماری پوسیدگی نرم سبزیجات و گیاهان زینتی
بیماری پوسیدگی نرم سبزیجات و گیاهان زینتی:این بیماری در مزرعه-انبار و موقع حمل و نقل رخ می دهد.این بیماری انتشار جهانی دارد.
این بیماری روی سبزیجات و گیاهان یکساله با شرایط ذیر رخ می دهد:
1- ساقه و برگ آبدار (مثل:کرفس-کاهو-اسفناج-کلم).
2- دارای بافت های ذخیره ای: (مثل :سیب زمینی-هویج-پیاز-تربچه-زنبق-سنبل).
3- میوه های گوشتی(مثل:گوجه فرنگی-بادنجان-خیار-کدو).

عامل بیماری: باکترب Erwinia carotovora است.

علائم بیماری:
1- لکه کوچک آبکی که کم کم بزرگ و عمیق و تاول زده می شود.
2- شاید سطح خارجی میوه سالم باشد ولی داخل آن نرم و لزج می گردد.

کنترل بیماری:
1- سم پاشی با بردو
2- ضد عفونی انبار با سوبلیمه
3- خشک نگه داشتن انبار
4- تناوب زراعی با غلات

باکتری ها معمولا یک قسمت از گیاه را دچار می کنند.باکتری های بیماری زا میله ای شکل هستند.تکثیر در باکتری ها به طریق غیر جنسی Asexual و یا تقسیم دوتایی صورت می گیرد.باکتری ها از نظر جنسی با هم مخالف هستند ،علاوه بر تکثیر غیر جنسی(تقسیم سلولی)به طریق جنسی نیز تولید مثل میکنند.
+ نوشته شده در  3 May 2009ساعت 4:48 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Rhizoctonia

شبه راسته (Mycelia sterilia) Agonomycetales

داراي دو شبه جنس Sclerotium  عامل پوسيدگي اسكلروتيومي طوقه و Rhizoctonia  عامل مرگ گياهچه از مهمترين آنها مي باشند.

شبه جنس Rhizoctonia

اين قارچ بيشتر در گياهان علفي يكساله ايجاد بيماريهاي مختلفي از جمله: مرگ گياهچه، پوسيدگي ريشه و ساقه، پوسيدگي اندامهاي ذخيره‌اي و گاهي نيز پوسيدگي قسمت‌هاي هوائي مي‌كند و ا زمناطق مختلف كشور روي بسياري از گياهان از جمله فلفل ، کاهو، کلم، شاهی، خیار، بادمجان، تربچه، باقلا، نخود فرنگی، پنبه، سويا، ذرت و لوبيا گزراش شده است .اين قارچ خنك دوست است و  بهمين دليل مرگ گياهچه معمولاً در مواقع سرد سال اتفاق مي‌افتد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:23 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Fusarium

شبه خانواده Tuberculariaceae

كنيديوفورهاي قارچهاي اين شبه خانواده در اسپوردوكيوم تشكيل مي‎شود.

شبه جنس Fusarium

اين قارچ عامل پژمردگي‌هاي فوزايومي روي دامنه وسيعي از گياهان در مناطق گرمسيرو در خاكهاي خشك متداول بوده و ايجاد انواع بوته‌ميري را نيزدر گياهان مي‌كند و در مناطق سرد سيرغالباً غير فعال بوده و خسارت آنها كمتر مي‌باشد، به علاوه بوته ميري فوزايومي در محلهاي خشك شايعتر از بوته ميري هاي ناشي از قارچهاي Pythiaceae  است . Fusarium  توليد اسپورهاي باريك، كشيده و كمي خميده يا قائمي شكل و 5-3 حجره‌اي به نام ماكروكنيديوم(Macroconidium)  و اسپورهاي اغلب تك حجره‌اي به نام ميكروكنيديوم (Microconidium)  مي‌كند و برحسب گونه،كنيديوفورها ممكن است در اسپوردوكيوم و يا بطور آزاد تشكيل شوند. سلول مولد كنيديفور  ، فياليد (Phialide)  ناميده مي‎شود. يك يا چند سلول مياني يا انتهائي هيف، ممكن است ديواره آنها ضخيم باشد كه كلاميدوسپور (Chlamydospore)  ناميده مي‎شود.و براي زمستانگذراني وسيله اي مناسب مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:22 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Alternaria

شبه خانواده Dematiaceae

قارچهاي اين شبه خانواده داراي كنيديهاي تيره رنگ مي باشند. و دو شبه گونه  آن مهم واز قارچهاي مخرب وبيماريزا مي باشند.

شبه جنس Alternaria

گونه‌هاي مختلف اين قارچ بيشترتوليد بيماري لكه موجي درگياهان مي‎كنندو ساپروفيت و يا انگل اندامهاي نسبتاً فعال گياه هستند وA.solani  عامل لكه موجي يا Early blight  گوجه فرنگي وپنبه بادمجان و سيب زميني است كه انتشار وسيعي در دنيا  وايران دارد و مي‌تواند و برخي گياهان ديگراز جمله آفتابگردان،سويا،فلفل و بادمجان را نيز آلوده كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:19 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Verticilllium

شبه جنس Verticilllium

اين قارچ عامل بيماري پژمردگي ورتيسليومي روي پنبه،‌سيب زميني ، گوجه فرنگي، بادمجان ، باميه، زيتون، وحتي درختان هسته دار ودرختان جنگلي در ايران مي‎باشد. و در آوندهاي چوبي گياه فعال استXylem limited) .). دو گونه آن در گياهان مهم و ايجاد بيماري مي‌كنند: 1-گونه V.dahliaeكه داراي ميكرواسكلرت چند سلولي ،تيره رنگ دارد.2- گونه V.albo-artrum  كه داراي هيف‌هاي تيره رنگ است و هر دو گونه ايجاد پژمردگي آوندي مي‌كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:17 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Botrytis

شبه خانواده  Moniliaceae

در قارچهاي اين شبه خانواده، كنيديومها و كنيديفورها بي رنگ هستند و مستقيماً روي هيف‌هاي بي رنگ تشكيل مي‏شوند. بيشترگونه‎‏‏‌ها ساپروفيت هستند و برخي نيز انگل گياهي، انساني و شكارچي حيواني مي‌باشند.       

شبه جنس Botrytis

اين قارچ عامل بيماري كپك خاكستري  (Gray mold) بوده وداراي سه گونة1- B. cinerea  باعث پوسيدگي ساقه، برگ، ميوه ،پياز و غده بسياري از گياهان زينتي ، توت فرنگي و انگور 2-B.fabae  باعث بيماري لكه شكلاتي باقلا 3- و  B.allii عامل لهیدگی گردن پیاز مي‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:15 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه جنس Botrytis

شبه خانواده  Moniliaceae

در قارچهاي اين شبه خانواده، كنيديومها و كنيديفورها بي رنگ هستند و مستقيماً روي هيف‌هاي بي رنگ تشكيل مي‏شوند. بيشترگونه‎‏‏‌ها ساپروفيت هستند و برخي نيز انگل گياهي، انساني و شكارچي حيواني مي‌باشند.       

شبه جنس Botrytis

اين قارچ عامل بيماري كپك خاكستري  (Gray mold) بوده وداراي سه گونة1- B. cinerea  باعث پوسيدگي ساقه، برگ، ميوه ،پياز و غده بسياري از گياهان زينتي ، توت فرنگي و انگور 2-B.fabae  باعث بيماري لكه شكلاتي باقلا 3- و  B.allii عامل لهیدگی گردن پیاز مي‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:14 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری شبه خانواده Sphaeropsidaceae جنسAscochyta

شبه شاخه Deuteromycota

شبه خانواده Sphaeropsidaceae

جنس مهم اين خانواده Septoriaمي باشد اين قارچ عامل بيماري  سپتوريوز (Septoriosis)  در گياهان مي‌باشد. سپتوريوز در سرتاسر جهان گسترش دارد و باغث لكه برگي و بلايت مي‏شود. سپتوريوز روي كرفس ( Septoria apiicola ) ،روی جعفری ( S.petroselini ) ، روی ریواس  ( S.rechingeri )وروی كاهو  ( S.lactucae )، ازايران گزارش شده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  11 Apr 2009ساعت 5:12 PM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری های راسته Ustilaginales (سياهكها)

راسته Ustilaginales (سياهكها)

خصوصيا ت راسته:

1- عامل بيماري سياهكSmut)  يا Bunt) مي‌باشند2 - استريگما وجود ندارد و بازيديوسپورها مستقيماً روي بازيديوم يا پروميسليوم تشكيل مي‌شوند.3- اين قارچها ساپروفيت اختياري هستند.4- قارچهاي عامل سياهك برخلاف زنگها در سيكل زندگي خود فقط داراي تليوسپور و بازيديوسپور هستند و تودة‌ سياهرنگ كه نام سياهك از آن گرفته شده است، در حقيقت متشكل از ميليونها تليوسپور مي‌باشد. 5-ميسليوم اين قارچها معمولاً در داخل گياه و در فاصله بين سلولها قرار دارد. .6- تليوسپورها معمولاً عامل زمستانگذراني سياهكها هستند.

سياهكها در تمام مناطق دنيا وجود داشته و خسارت مي‌زنند. بيشتر آنها به اندامهاي زايشي گياه حمله مي‌كنند و تخمدانها را كاملاً از بين مي‌برند. ولي برخي ديگر فقط به اندامهاي رويشي مانند برگها حمله مي‌كنند مانند سياهك برگي (Flag Smut) . سياهكها علاوه بر غلات كه مهمترين ميزبانان اقتصادي آنها هستند به پياز و برخي گياهان زينتي نيز حمله مي‌كنند ،تليوسپور هاي زمستان گذران ، پس از مساعد شدن شرايط جوانه زده و بازيديوم يا پروميسليوم توليد مي‌كنند كه روي آنها مستقيماً بازيديوسپورها تشكيل مي‌گردد، بازيديوسپورها پس از جوانه زني، لوله تندش ايجاد مي‌كنند ولي اين هيف قادر به رشد و حمله به گياه ميزبان نخواهد بود مگر اينكه دو هيفي كه از نظر جنسي سازگار هستند، با يكديگر متحد شوند ويك هيف دي كاريوتيك ايجاد كنند كه اين هيف  دي‌كاريوتيك  مي‎تواند گياه را مورد حمله قرار دهد.

سياهكها نيز مانند زنگها داراي نژادهاي فيزيولوژيكي زيادي هستند ولي برعكس نژادهاي زنگها، دوام زيادي ندارند و در اثر ميوز و نوتركيبي ژنتيكي تغيير مي‌كنند.

زمستانگذراني سياهكها  بيشتر به صورت تليوسپور و يا ميسليوم در بذر، دربقايا ي گياهي و يا در خاك مي‌باشد.

 

از مثال های معروف آن :

Urocystis cepulae عامل سیاهک برگی پیاز ، موسیر می باشد.

 

كنترل سياهك آشكار با توجه به حضور ميسليوم غير فعال در داخل بذر با استفاده از بذور سالم و يا ضد عفوني بذر با قارچكشهاي سيستميك مؤثر مي‌باشد. قارچكشهائي مانند كربوكسين تيرام (ويتاواكس تيرام) و يا كاربندازيم به ميزان 2-5/1 در هزار موثر مي باشد.

كنترل بيماري

 ضدعفوني بـذور بـا قارچكشهاي تـماسي مانند مانكوزب و PCNB بـه ميـزان 2-5/1 در هزار بيماري را كنترل مي‌كند.

+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:17 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماری های راسته (زنگها) Uredinalcs

شاخه   Basidiomycota                                   

رده Basidiomycetes

 

بازيديوميستها دارای دو راسته مهم ( زنگها و سياهكها) ذیل می باشند:

 

راسته (زنگها)  Uredinalcs

 

در خانواده Puccineaceae  سه جنس مهم   Puccinea ،  Uromyces ، Phragmidium  قراردارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:14 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بیماریهای خانواده Sclerotiniaceae

راسته Helotiales   (آپوتسيوم‌دارها)   

خانواده Sclerotiniaceae 

جنس Sclerotinia

اين جنس بيشتر در مناطق گرم و مرطوب مسئله ساز مي‌باشد و عامل پوسيدگي طوقه ميوه‌جات و سبزيجات معروف مي‏باشد. در ايـران از روي كاهو، توت‌ فرنـگي،‌ نخود ايراني و گوجه ‌فرنگي و بادمجان و كلزا گزارش شده است. علائم بيماري با نوع ميزبان تا حدودي متفاوت است ولي در بيشتر موارد پوسيدگي انـدامهاي مجاور سطح خاك مانند ساقه و طـوقه وپژمردگي و نهايتاً مرگ گيـاه، ايجاد مي‏شود. پس از مرحله اوليه بيماري، در روي اندامهاي مورد حمله گياه ممكن است پوشش ميسليومي سفيد پنبه‌ي ظاهر شود و سپس دانه‌هائي به قطر يك تا چند ميلي‌متر كه اسكلروت يا سختينه قارچ هستند، در روي آنها تشكيل مي‎ـشود. اسكلروتها در ابـتدا سفيـد‌ رنـگ بوده و ‌بعداً سياه مي‎شود. در گوجه‌ فرنـگي وكلزا اسكلروتها  ممكن است به تـعداد فراوان در مغـز ساقه و يا گـاهي در تـمامي طـول ساقـه تشكيل شوند. اسكلروتها مي‌توانند مـدت زيـادي در خـاك زنـده بمانند و پس از فراهم شدن شرايـط مساعد، جوانـه زده و توليد ميسليوم يا آپوتسيوم كنند.اگر آپوتسيوم تشكيل شود، آسكوسپورها پس از تشكيل، در هوا منتشرشده و كانونهاي آلودگي جديد را بوجود مي‌آورند. پوسيدگي طوقه اسكلروتينائي بيشتر روي گياهان يكساله خسارت مي‌زند. قطعات ميسليومي ناشي از اسكلروتها نـيز تـوسط آب آبياري و ادوات كشاورزي بـه ساير نقـاط منتقل مي‎شوند.

كنترل ايـن بيماري به علت خاكزاد بودن عامل بيماري قدري مشكل است ولي در بـرخي محصولات سمپاشي بـا مانكوزب، بنـوميل وكاربندازيم و كاپـتان بـراي جلوگيري از آلودگي هوائـي گياه توسط آسكوسپورها انجام مي‏شود.ضد عفوني خـاك در سطوح كوچك عمـلي مي‌بـاشد،‌ غرقـاب كردن خـاك بمدت 3 هفتـه در تـابستان باعـث تـسريـع در تـجزيه و پـوسيـده شدن  اسكلروتها در خاك مي‌گردد.ايجاد تناوب زراعي با غير ميزبان از جمله برنج توصيه مي‌شود..

+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:13 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

سفیدکهای شاخه Ascomycota

شاخه  Ascomycota

 

راسته   Erysiphales  

  خانوادهErysiphaceae  سفيدكهاي پودري

قارچهاي اين خانواده انـگل اجبـاري گياهان هستند و ايجاد بيماريهاي مهمي به نام سفيـدك پودري يا سفيدك حقيقي و يا سفيدك سطحي (Powdery mildew) در گياهان مي كنند. سفيدكهاي پودري بيشتر در منـاطق گرم ومرطوب شايع هستند، هر چند كه در شـمال كشور نـيز گسترش دارند تشكيل ميسيليوم و تـعداد فراواني كنيد يوم سفيد رنگ در هر دو سطح برگ گيا هان بخصوص در سطح فوقاني  يك حالت پودري را بوجود مي آورد. در اواخر فصل رشد در روي پوشش سفيد رنگ ميسليومي، نقاط ريزسياه رنگي كه همان اندامهاي جنسي قارچ يا آسكوكارپ ها مي باشند ، تشكيل مي‏گردد.قارچهاي اين خانواده اكثراً سطحي(Ectoparasite)  هستند و ميسليومها در سطح  سلولها ي ميزبان مستقربوده وتوليد مكينه‌هائي مي‌كند كه مستقيماً وارد سلولهاي اپيدرم مي‌شود، فرم غيرجنسي اينها Oidiopsis،  Ovulariopsis ،Oidium  مي‌باشد وفـرم جنسي آن كه در اين خانواده قرار دارد، به نام قارچهاي Podosphaera ,Sphaerotheca ,Blumeria ,Erysiphe ,Uncinula ,Microsphaera مي‌باشد. اين جنس از قارچها از طريق مشخصات زوايد اطراف آسكوكارپ، تعداد آسك در آسكوكارپ و از فرم غير جنسي آنها از يكديگر متمايز مي‌شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:11 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

پوسیدگی نرم میوه جات و سبزیجات :

شاخه Zygomycota

 راسته  Mucorales                                                     

پوسیدگی نرم میوه جات و سبزیجات :

عامل بیماری  Mucor و گونه Rhizopus stolonifer مي باشد كه غالباً ساپروفيت مي باشند.

اين قارچ داراي اندامهاي ريشه مانندي بنام ريزوئيد مي كند كه  در داخل بافت ميزبان نفوذ مي كند ووظيفه اين اندام جذب مواد غذائي از بافتهاي ميز بان مي باشد.ودر سطح محيط توليد استولون يا ريسه هوائي و همچنين توليد اسپورانجيوفركه در انتهاي آن توليد اسپورانجيوم حبابي شكل ودر داخل آنها صدها اسپورانجيوسپورهاي ريز وكروي تشكيل مي شوند.

اين قارچ غالباً بصورت ساپروفيت يا پارازيت ضعيف مي باشد .و اندامهاي گوشتي وذخيره اي غير فعال مانند ميوه جاليز، هلو، سيب زميني، هويج ، توت فرنگي ، سیزیجات و... كه در حين حمل ونقل زخمي شده باشندحمله مي كندو سبب نرم و آبكي شدن آنها مي شود.وروي سطح اندامهاي ميزبان توليد پوشش ميسليومي و كپك سفيد رنگي كه در بين آنها نقاط سياه رنگي كه همان اسپورانجيوم قارچ مي باشد ديده مي‌شود.

دوره بيماري وبيولوژي قارچ : اسپور اين قارچ در شرايط رطوبت بالا وحرارت مناسب جوانه زده وتوليد ميسليوم مي‏كند واز طريق زخم وارد ميزبان شده پس از رشد سبب حل شدن سمنت بين سلولي شده وتوليد نرمي وپوسيدگي اندام مي‏شود.و اسپورانجيوفرها واستولون از طريق اين زخمها به بيرون نفوذ كرده وبا آزاد شدن ا سپورهااز اسپورانجيوم در محيط پخش مي‌شوند.

پيشگيري ومبارزه

1- از زخمي شدن ميوه ها و غده ها در حين برداشت ويادر انباربايد جلوگيري كرد.وميوه‏هاي آلوده را بايد از محيط خارج كرد.

2- ضد عفوني ميوه ها با محلول بوتران(Botran ) به غلظت  750 قسمت در ميليون و يا پيچيدن ميوه ها در كاغذ آغشته به اين قارچكش و یا استفتده از قارچکش مانکوزب 2 در هزار.

3-ضد عفوني محيط انبار وظروف نگهداري ميوه‏ها با سموم، و پائين( زير 5  درجه )نگهداشتن وكاهش رطوبت انباردر جلوگيري از پيشرفت بيماري موثر است

+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:7 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

خانواده Albuginacea

خانواده Albuginacea

گونه Albugo candidaعامل بیماری زنگ سفید خاجیان ( گل کلم، کلم ، ترب ،تربچه ، خردل و شاهی )  می باشد که دارای اسپورانجیوم زنجیری می باشد.سیکل زندگی وروش کنترل آن شبیه به بیماری سفیدک دروغی می باشد.

+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:6 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

جنسPlasmopara –

- جنسPlasmopara –در اين جنس انشعابات اسپورانجوفر به صورت زاويه قائمه مي باشد وداراي استريگما سه شاخه مي‌باشند.مهمترين گونه اين جنس عامل بيماري سفيدك دروغي انگور به نام (P. viticola)و عامل سفیدک دروغی عشقه مي‌باشدكه در اكثر مناطق خنك ومرطوب جهان بخصوص در اروپا ودر ايران در نواحي شمالي خسارت زيادي مي زند.

علائم اين بيماري مانند سفيدك دروغي توتون بوده مضافاً اينكه روي ميوه‏ها نيز ايجاد كپك خاكستري كرده وباعث ريزش آنها مي‌گردد.

3- جنس Bremia – نحوه انشعاب اسپورانجيوفور در اين جنس به صورت دو شاخه واستريگما بصورت چهار شاخه و روي اندام بشقاب يا ديسك مانندي قرار گرفته است.مهمترين گونه اين جنس عامل سفيدك دروغي كاهو(B.lactucae) مي‌باشد كه در تمام نقاط ايران انتشار دارد.علائم و دوره بيماري شبيه به سفيدك دروغي توتون مي‌باشد.

پيشگيري ومبارزه با سفيدكهاي كركي

1-استفاده از بذور و قلمه هاي عاري از بيماري

 2-استفاده از تناوب واز بين بردن بقاياي گياهان آلوده .3-استفاده از ارقام مقاوم

4- سمپاشي مزارع با استفاده از مانكوزب، تركيبات مسي وتركيب بردو2 در هزار (10% سولفات مس و10% سولفات روي وآهك زنده و مخلوط با آب ) و هیستاکوئیک قبل از حمله بيماري
+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:5 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

خانواده Peronosporaceae

خانواده  Peronosporaceae                                                                       

تمام گونه‌هاي اين خانواده انگل اجباري مي‎باشند وهيف هاي آنها بين سلول رشد مي كند وتوليد اندام چماق مانندي به نام هوستوريوم يا مكينه در داخل سلول مي‌كند.هيف ها پس از رشد در بين سلول توليد اسپورانجيوفركرده واز طريق روزنه هاي تحتاني برگ به بيرون نفوذ كرده وتوليد استريگما يا اندام سوزن مانند روي اسپورانجيوفرمي‌كند وسپس روي اين استريگما توليد اسپورانجيوم مي كند كه در سطح تحتاني برگ به صورت كپك خاكستري يا پوشش قهوه اي روشن ظا هر مي شود. به همين دليل به سفيدكهاي كركي يا دروغي ويا داخلي (Downy mildew ) معروفند.اين خانواده در مناطق مرطوب وخنك بيشتر انتشار دارند.

دراين خانواده جنسهاي زيادي وجود دارد كه سه جنس معروف آنها بنامهاي Peronospora  وPlasmopara  و Bremia مي‌باشند كه تشيخص وتمايز آنها بر ا ساس شكل و نحوه انشعاب اسپورانجيوفور مي باشد.

1-جنس Peronospora

از اين جنس چندين گونه مهم در ايران وجود دارد كه يكي از مهمترين آنها عامل سفيدك دروغي توتون ( P. tabacina ) مي‌باشد كه در اكثر نقاط توتون كاري جهان ودر ايران در استانهاي شمالي و آذربايجان و كردستان هر ساله خسارت زيادي وارد مي‌كند.

گونه های مهم این چنس شامل :

 P.destructor ( عامل سفیدک دروغی پیاز ،

Pseudoperonospora cubensis ( عامل سفیدک دروغی جالیز ،

  P.farinosa ( عامل سفیدک داخلی چغندر ،

.P. parasitica( عامل سفیدک داخلی چلیپایان ، کلم ،ترب ، تربچه، شلغم ،

P.trigonellae ( سفیدک داخلی شنبلیله،ریحان

P.spinacea ( سفیدک داخلی اسفناج

علائم و نشانه هاي بيماري: تشكيل لكه‌هاي زرد رنگ يا كلروتيك در سطح بالائي برگ وتوليد كپك يا پوشش كرك مانند ي به رنگ سفيد مايل به قهوه‌اي يا خاكستري در سطح زيرين پهنك برگ مي باشد.وگاهي سبب كاهش رشد وايجاد لكه‎هاي نكروز روي سطح برگ مي‌كند.

انتشار وزمستان گذراني: انتشار اين قارچ بوسيله اسپورانجيوم صورت مي گيرد كه توسط باد وباران از نقطه اي به نقطه‎اي صورت مي‌گيرد.زمستانگذراني بوسيله ااسپور ودر شرايط ملائم گاهي توسط ميسليوم در بقاياي گياهي ودر خاك صورت مي گيرد.اا سپوردر شرايط مناسب (رطوبت بالا) جوانه زده توليد اسپورانجيوم وآن نيز به نوبه خود توليد زئوسپور مي‌نمايد .اين قارچ گاهي در ميزبان سيستميك شده وبذر را آلوده مي کتد.

 

+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:4 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بيماريهاي ناشي از قارچ Phytophthora

بيماريهاي ناشي از قارچ   Phytophthora 

اين قارچ نيز مانند پيتيوم، ‎غالباً در خاكهاي با رطوبت بالا زندگي مي كند وعلاوه بر توليد بيماري پوسيدگي بذر، مرگ گياهچه، پوسيدگي ريشه و اندامهاي ذخيره اي روي قسمتهاي هوائي گياه نيز ايجاد بيماري وپوسيدگي طوقه را سبب مي‏شود.روش پيشگيري وكنترل شبيه به بيماري پي تيوم مي باشد.مهمترين گونه هاي آن در ايران عباتند از Ph..infestans  عامل بادزدگي يا سفيدك دروغي سيب زميني .قارچ Ph..nicotiana  وقارچ Ph.drechslriiعامل بوته ميري جاليز.وقارچPh.capsici عامل پوسيدگي طوقه وريشه فلفل.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 9:1 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  | 

بيماري ناشي از قارچ Pythium

مشخصات خانواده  Pythiaceae

 قارچهاي اين خانواده غالباً آبدوست و درخاكها ومحلهاي با رطوبت بالابه صورت انگل يا ساپروفيت زندگي مي‎كند  و داراي دو جنس مهم وبيماريزا بنام پیتيوم و فيتوفترا مي‏باشد.

بيماري ناشي از قارچ Pythium 

اين قارچ غالباً توليد پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه       ( damping- off ) در گياهان بخصوص در گياهان جالیزی ، سبزی و زینتی ودر شرايط مرطوب به بافت هاي جوان ريشه وطوقه وحتي به ميوه‏هاي در تماس با خاك مرطوب وآب حمله مي كند. براي مثال به ميوه‏هاي خانواده كدوئيان كه در داخل جوي آب قرار گرفته ويا با خاك مرطوب در تماس باشند ايجاد بيماري پوسيدگي نرم مي كند كه به داغ زدگي معروف است. ولي هنگامي كه گياه به مرحله بلوغ رسيد با توجه به اينكه اين قارچ قادر به توليد مكينه نمي باشد توانائي حمله به ميزبان را نيز ندارد.

بيولوژي قارچ: اين قارچ يك پاتوژن خاكزاد مي باشد و مي تواند سالها در خاك بصورت اووسپور يا فرم مقاوم خود بدون ميزبان زندگي كند ودر شرايط مناسب جوانه مي زند و توليد لوله تندش ( germ tube ) مي كند كه اين لوله تندش تبديل به هيف شده وتوليد زئوسپورانجيوم وسپس حباب كرده وبا پاره شدن حباب زئوسپورها آزاد مي شوند و همراه آب آبياري در مزرعه حركت كرده و وقتي به سلول ميزبان رسيد تاژكها را از دست مي دهد كه اصطلاحا به آن  C  y st  گويند وبه اين صورت در مزرعه بيماري پخش مي شود.البته اسپورانجيومها و قطعات ميسليوم نيز با آب آبياري، خاك وادوات كشاورزي باعث انتشار بيماري مي شوند.

گونه هاي مهم اين قارچ عبارتند از  P. aphanidermatum كه از قارچهاي گرمادوست ايران مي باشد.و P.ultimum , P.debaryanum.

 

مهمترین بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه بشرح ذیل می باشد:

1-      Pythium aphanidermatum (عامل بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه روی جالیز، چعندرو نخود فرنگی   )

2-      P.ultimum  ( روی جالیز ، نخود فرنگی و بامیه

3-      P.splendens ( پوسیدگی ریشه  پتوس ، آزالیا ، پپرومیا ،

4-  P.myritylum.( پوسیدگی ریشه کالادیوم )

5-  P.irrigulare  ( پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود فرنگی

6-  P . debaryanum ( پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه فلفل ، چعندر.

پيشگيري و مبارزه

1- ضد عفوني بذر با قارچ كش هائي مثل کاربندازیم( 2 در هزار ) ، مانکوزب ( 3 در هزار )وDexanol وTerracoat با ايجاد سد شيميائي در برابر نفوذ قارچ بوجود آورده و مانع از پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه مي شود.

2-افزودن قارچكش كوپر اويت دور طوقه و خاك

3-براي پيشگيري يك ماه قبل از كاشت مي توان خاك را با متيل برومايد به ميزان 30 گرم در متر مربع  و يا واپام ضد عفوني كرد.

4-كا هش ميزان رطوبت خاك با زهكشي وتنظيم دور آبياري و كاشت روي پشته ها بطوري كه مانع از رسيدن مستقيم آب به طوقه شود.

5- براي پيشگيري ازپوسيدگي نرم ميوه واندامهاي ذخيره اي بايد از ايجاد زخم روي آنها ويا از تماس مستقيم آن با آب آبياري وخاك مرطوب جلوگيري كرد.
+ نوشته شده در  6 Apr 2009ساعت 8:57 AM  توسط نورالدین سلطانی یلمه  |